خیر، موقتا سرویس پرداخت در محل فروشگاه بابونه غیر فعال می باشد و سفارشات فقط بصورت پرداخت آنلاین ثبت و ارسال می گردند.