بله، جهت تغییر اقلام خریداری شده یا اطلاعات گیرنده فقط در همان روز فرصت دارید تا مراتب را با همکاران ما در میان بگذارید. پس از آن با توجه به ارسال شدن سفارش شما امکان هیچ گونه تغییری وجود نخواهد داشت.