بله، تمامی قیمت های درج شده در سایت فروشگاه بابونه مطابق با قیمت درج شده بر روی محصولات می باشد.