بله، البته با توجه به راحتی و امنیت بیشتر توصیه می شود که از طریق سایت سفارش خود را ثبت نمایید. برای ثبت سفارش از طریق پیام و رسانه های مجازی کافی است که تعداد و نوع محصولات مورد نیاز را به همراه مشخصات هویتی و پستی خود برای همکاران ما ارسال نمایید. پیش فاکتور برای شما تنظیم و بهمراه شماره کات برای شما ارسال می گردد. در نهایت ضمن واریز وجه درج شده در پیش فاکتور و اطلاع رسانی از طریق پیام ، سفارش شما ثبت گردیده و آماده به ارسال می گردد.