دریافت سفارش بستگی به سرویس پستی ای دارد که شما در هنگام ثبت سفارش انتخاب می کنید. چنانچه پست پیشتاز را انتخاب نمایید سفارش شما ظرف 2 الی 3 روز کاری بدستتان خواهد رسید و چنانچه پست سفارشی را انتخاب نمایید سفارش شما ظرف 5 الی 7 روز کاری بدستتان خواهد رسید.