در صورت بروز مغایرت ابتدا فاکتور خرید و سایت فروشگاه را بررسی نمایید. شما باید اطمینان حاصل کنید که این خطا از طرف خودتان بروز نکرده باشد. اما اگر این مغایرت از طرف فروشگاه صورت گرفته باشد شما موظف هستید که شرح واقعه را برای همکاران ما در واحد پشتیبانی ارسال نمایید.در این حالت همکاران ما شما را راهنمایی کرده و اقدام به ارسال مجدد کالا می نمایند. (توجه: چنانچه خطای صورت گرفته از طرف خریدار بروز کرده باشد، در این حالت هیچ گونه مسئولیتی بعهده فروشگاه اینترنتی بابونه نبوده و مشتری می تواند ضمن قبول خطای خود اقدام به تعویض یا تهیه مجدد کالای مورد نظر نماید.)