تمامی سفارشات فروشگاه بابونه دارای لفاف بندی مطمئن و در درون کارتن های معتبر شرکت ملی پست بسته بندی و ارسال می گردد. هر بسته دارای یک برچسب بوده که بر روی آن لوگو و مشخصات فروشگاه بابونه و همچنین مشخصات گیرنده درج گردیده است. لذا توصیه می شود که از دریافت بسته های مشکوک و بدون نام و نشان اکیدا خودداری فرمایید.