چنانچه کد رهگیری مرسوله پستی (کد 20 یا 24 رقمی) هنوز برایتان ارسال نشده باشد ممکن است …. دلیل داشته باشد.

  • مسدود کردن پیامک های تبلیغاتی: چنانچه شما سرویس پیامک های تبلیغاتی خط خود را مسدود کرده باشید، پیامک کد رهگیری مرسوله بدستتان نخواهد رسید.
  • ارسال نشدن سفارش: گاهی ممکن است بنا به دلایلی سفارش شما هنوز ارسال نشده باشد، یا تاخیری در ارسال مرسوله شما وجود داشته باشد. در این موارد کد رهگیری با تاخیر برای شما ارسال می شود.
  • عدم توجه مشتری: گاهی ممکن است شما پیامک حاوی کد رهگیری را به همراه سایر پیامک های تبلیغاتی نادیده گرفته و حذف کرده باشید.
  • دلایل و مشکلات فنی دیگر: شامل خاموش بودن یا در دسترس نبودن گوشی مشتری یا …..

در تمامی این موارد توصیه می شود که شما از طریق پیام با همکاران ما در بخش پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید.