آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

خیر متاسفانه فعلا سرویس پرداخت در محل فروشگاه بابونه غیر فعال می باشد.